توزیع 400 سبد مواد غذایی و بهداشتی به اهالی اردوگاه یرموک

دمشق-سانا

با حمایت از حکومت سوریه و تحت نظارت کمیته عالی امدادرسانی، اداره کل امور پناهندگان عرب فلسطین و آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی “آنروا” توزیع کمک های انسان دوستانه را به مردم به دام افتاده توسط گروه های تروریستی مسلح در اردوگاه یرموک ادامه داد.

مدیر کل اداره علی مصطفی ، در بیانیه ای به سانا تصریح کرد که اداره و آنروا، دیروز 200 سبد غذایی با نان و آب و 200 سبد بهداشتی را به مردم در خیابان راما توزیع کردند. وی افزود که مجموع سبدهای که از 30 ژانویه تا امروز به ساکنان اردوگاه یرموک توزیع شده، به 54774 سبد غذایی و 10684 سبد بهداشتی رسیده است.

مصطفی اشاره کرد که نقطه پزشکی تابع به آنروا، درمان بیماران در منطقه توزیع و ارائه دارو به مردم را ادامه داد.

شاهد أيضاً

توزیع کمک های امدادی به خانواده های آواره شده در قنیطره

قنیطره-سانا امروز سازمان هلال سرخ جمهوری عربی سوریه، 104 سبد غذایی و امدادی را به …