بانک مرکزی: دلار به 191.83 لیر سوریه برای بانک ها و به 192.05 لیر سوریه برای مؤسسه های صرافی

دمشق- سانا

بانک مرکزی سوریه قیمت صرف دلار در مقابل لیر سوریه 191.83 لیر را برای بانک ها به عنوان قیمت متوسط و 192.05 لیر را برای مؤسسه های صرافی به عنوان قیمت متوسط تعیین کرد.

بانک مرکزی هم نرخ دلار در مقابل لیر سوریه 190.59 را برای اهداف تجاری و غیر تجاری و رساندن پیامهای شخصی تعیین کرد.

قیمت یورو در مقابل لیر سوریه 237.71 لیر برای بانک ها، 237.97 لیر برای مؤسسه های صرافی 236.17 لیر برای اهداف تجاری و غیر تجاری و رساندن پیامهای شخصی تعیین شد.

 

 

شاهد أيضاً

بانک مرکزی: دلار به قیمت 336.62 لیر برای بانک ها و 336.67 لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق- سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 336.62 لير سوریه …