آغاز کنگره جهانی در قم-ایران با عنوان “خطر جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام”

قم-طهران-سانا

امروز با عنوان” خطر جريانهاي تكفيری از دیدگاه علمای اسلام” وبا مشارکت بیش از یک هزار دانشمند و متفکر از سراسر جهان، کنگره  جهانی در شهرستان قم، ایران برگزار شد.

عالم ناصر مکارم شیرازی در یک سخنرانی در افتتاح کنگره که به مدت دو روز برکزار می شود؛ گفت: “ما بکل جهان اطمینان می دهیم که جنایات های گروه های تکفیری هیچ ربط با اسلام ندارد.”

وی بیان کرد که اهداف این کنگره دور ماندن از سیاست و تفاوت های ایدئولوژیکی وکاهش رنج ناشی از خطر گروه های تروریستی در سراسر جهان، وتبادل نظر در مبارزه باخطر افراط گرایی ها وتکفیری هاست.

شیرازی گفت : باید به جوانان بفهمانیم که گروه های افراطی از اسلام خیلی دور هستند. واسلام دین محبت، عشق، وهمزیستی مسالمت آمیز  باهمه مردم است.

شاهد أيضاً

شب موسیقی در دمشق در حمایت از انجمن بیماریهای پستان