فردا یکشنبه اولین روز ماه صفر در سال 1463 هجری قمری

دمشق-سانا

محاسبات نجومی انجام شده توسط انجمن نجومی سوریه نشان می دهد که هلال ماه صفر سال 1436 هجری قمری در روز شنبه 22 نوامبر 2014 میلادی در ساعت 14.32 متولد می شود.

مهندس عبد العزیز سنوبر معاون رئیس انجمن اشاره کرد که هلال در شب روز شنبه 29 ماه محرم 1436 هجری قمری در ساعت 17.40 غروب می کند در حالی که خورشید در ساعت 17.28 شب غروب می کند. این یعنی اینکه ماه بعد از خورشید در حدود 12 دقیقه در دمشق غروب می کند. بنابراین روز یکشنبه 23 نوامبر اولین روز ماه صفر در سال 1436 هجری قمری به حساب می آید

سنوبر توضیح داد که انجمن تصمیم گیرنده اصلی در تعیین آغاز ماه هجری قمری نیست بلکه تصمیم گیرنده اصلی تنها قاضی شرعی اول در دمشق می باشد و انجمن بررسی های علمی را  اجرا می کند، وکمکی به تصمیم گیری ارائه می کند.