سوار کرایه را از راننده تاکسی می گیرد

دیرالزور-سانا

رانندگان تاکسی در کار خود در معرض حوادث خنده دار و گوناگون می باشند. ابو عمر راننده تاکسی درباره یک حادثه که چند روز پیش با او اتفاق افتاد، می گوید: چند روز پیش من مجبور بودم کرایه تاکسی را به سوار بازگردانم. در جزئیات این حادثه ابو عمر می گوید: در حالی که در ایستگاه منتظر یک سوار بودم، یک زن حدود پنجاه سال دارد پیش من آمد و از من خواست تا او را رایگانی برسانم چون کرایه تاکسی ندارد. چون دانستم که می خواهد به یک منطقه دور برود به او گفتم که من منتظرم یک سوار هستم و این سوار می خواهد به همین منطقه برود، الآن شما را با او می رسانم.

ابو عمر افزود که در این لحظه یک رهگذر دخالت کرد و کرایه تاکسی به من داد و از من خواست تا این زن را برسانم. هنگامی که من چند متر را رانندگی کردم، چیزی عجیب بود که این زن از من خواست که کرایه ای به او بازگردانم چون رأی خود را تغییر کرد و دیگر نمی خواهد  به جایی برود.

ابو عمر در حال خنده افزود: شاید من و آن رهگذر که کرایه را داد، از آن زن فریب خوردیم.

شاهد أيضاً

حمله موشکی نیروهای اوکراین به پل انتونوفسکی خرسون

مسکو-سانا  کریل استریموسوف معاون اداره مدنی-نظامی منطقه خرسون اعلام کرد که نیروهای اوکراینی با شلیک …