ژنرال فهد جاسم الفریج نيروهای مسلح فعال در ریف حماه را بازدید می کند

حماه-سانا

ژنرال فهد جاسم الفریج معاون کل فرماندۀ ارتش و نیروهای مسلح وزیر دفاع تأکید کرد که سوریه به نابود کردن تروریسم و بازگرداندن امن و امان به میهن ادامه می دهد.

و طی بازدید وی به مورک و حلفایا و ارزه و خطاب” در ریف شمالی حماه ، شرح مفصل از فرماندهان میدانی دربارۀ انجام وظایف وعملیات جنگی که توسط واحدهای ارتش و نیروهای مسلح در برابر گروه های تروریستی که در این منطقه انجام شد،  شنید.

ژنرال فریج قهرمانی وفداکاری مردان ارتش جمهوری عربی سوری وگروه های دفاع شعبی در نابود کردن گروه های تروریستی دشمن میهن ومردم در این منطقه را مورد ستایش قراد داد.

وی بر اهمیت وظایف ملی مقدس ارتش وضرورت احتیاط وهوشیاری توسط سربازانی که از میهن دفاع من کنند، تآکید کرد.

 

 

شاهد أيضاً

وزارت خارجه روسیه: عبور ماموریت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کی یف خطرناک است

مسکو-سانا ایگور ویشنویتسکی معاون مدیر اداره منع گسترش و کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه …