منهدم كردن خودروهای تروریستها در ریف حسکه و به هلاکت رساندن تعدادی از تروریست ها در ریف حمص و درعا

استان ها-سانا
پریروز واحدهای از ارتش و نیروهای مسلح شماری از خودرو های تروریست های گروه داعش را نابود کردند و عده ای از تروریست ها در منطقۀ حسکه شرقی را کشتند.

منبع نظامی به خبرنگار سانا گفت که یگان های از ارتش و نیروی مسلح 3 خودروها حامل تیربار سنگین را منهدم کردند و تعدادی از تروریست ها در منطقۀ السبع سکور واقع شرق حسکه را از بین بردند.

همچنان ارتش، گروه های تروریستی تکفیری در ریف حمص را هدف قرار داد و 8 نفر از افراد آنان را به هلاکت رساند.

یگان های از ارتش و نیروهای مسلح عده ای از تروریست ها در ریف حمص را کشته و زخمی کردند و تلاش حمله آنان به منطقۀ نظامی را ناکام گذاشتند.

منبع افزود که واحدهای از ارتش و نیروهای مسلح تلاش حمله تروریست ها به منطقۀ نظامی در «ام التبابیر»از جهت روستاهای جباب حمد و التدمریه در ریف حمص را جلوگیری کردند.

منبع اضافه کرد که یگان های از ارتش تعدادی از تروریست ها در تله رستن و وادی السمرمر جنوب غرب حسیا و ام شرشوح در تلبیسه –حمص را به هلاکت رساندند.

و در اطراف حقل شاعر واحدهای از ارتش گروهای تروریستی را نابود کردند و سلاح و تجهیزات نظامی آنان را منهدم کردند.

صفحه های اینترنتی وابسته به تروریست ها اعلام کردند که 8 نفر از افراد آنان در منطقۀ الحوله در ریف حمص را کشته شدند.

شاهد أيضاً

اهالی روستای  “حامو” و نیروهای ارتش سوریه مانع عبور نیروهای آمریکایی شدند

حسکه – سانا اهالی روستای «حامو» در حومه شهر «قامشلی» در شمال شرق سوریه همگام …