روحانی به اعتدال در مقابله با مخاطرات پدیده افراطگری در منطقه و جهان دعوت کرد

تهران – سانا

حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نامه به همایش ملی اعتدال که در تهران برگزار می شود گفت : امروز بیش از هر زمانی در جامعه ایران دنیای اسلام و جامعه جهانی، ضرورت درک اعتدال در روی آوردن به آن در همه جوانان به ابعاد زندگی احساس می‌شود. انسان و جامعه معاصر آزرده و خسته از افراط و افراط‌گری است و برای کاستن از مخاطرات در هم تنیده تندروی در اندیشه و گفتار و رفتار رویکردی روشن‌تر از اعتدال در زمینه‌های نظری و علمی نیست.

روحانی با بیان اینکه وظیفه اندیشمندان، دانشمندان و محققان را تبیین مبانی و مفاهیم و آثار معرفتی و اجتماعی و فرهنگی سیاسی اعتدال می‌داند، تصریح کرد: باید در چنین نشست‌هایی اعتدال تبیین شود تا راه بر سیاست‌گذاران و مسئولان اجرایی و عموم مردم و شهروندان در ترویج و تعمیق فرهنگ اعتدال گشوده‌تر شود.

روحانی اعتدال در عرصه سیاست را توجه به عالم مردم و قرار دادن فعالیت دولتمردان در چارچوب دانایی، راستی، اخلاق و دوری از غرور و خودمحوری دانست، وخاطرنشان کرد: اعتدال در عرصه علم یعنی پیوند بین شالوده‌های علمی و نظری و تجربیات برآمده از حیات اجتماعی و سیاسی جامعه است.

شاهد أيضاً

روحانی: اقدام اخیر آمریکا مصداق بارز «تروریسم هوایی» است

تهران – سانا رئیس جمهور ایران به خطر انداختن جان مسافران هواپیمای مسافربری ایران از …