تروریست ها یک بمب  در منطقۀ العماره در دمشق را منفجر کردند.

دمشق-سانا

منبع در پلیس به خبرنگار سانا گفت که امروز تروریست ها بمب کاشته شده روی موتور سیکلت در ورودی ساختمان در خیابان ملک فیصل در منطقۀ مسکونی عماره منفجر کردند.و در نتیجه 3 نفر زخمی شدند و خسارت مادی در ساختمان وارد شد.

منطقۀ عماره خیابان دمشقی معروف و پر جمعیت و نزدیک مسجد اموی بزرگ است.

تروریست ها 2 بمب هاون بر حومۀ حرستا را بمباران کردند

امروز خسارت مادی به علت هجوم تروریستی بر حومۀ  مسکونی حرستا در ریف دمشق وارد شد.

منبع در پلیس به خبرنگار سانا گفت که 2 بمب هاون بر جزیرۀ/ب2/ در حومۀ حرستا سقوط کردند و نتیجۀ آن خسارت مادی در خانه ها و مغازه ها و خودروها وارد شد.

 

 

شاهد أيضاً

نصب یک تابلو 170 متر در بزرگراه حرستا

دمشق – سانا انجمن توسعه ای ندی امروز به مناسبت روز جهانی داوطلب یک تابلو …