قدموس از بهترین مناطق طبیعی سوریه است

طرطوس -سانا

قدموس به دلیل زببایی طبیعی آن به عنوان یکی از منطقه های نمومه گردشگری در طرطوس به شمار می رود و با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب ، مورد توجه گردشگران قرار گرفته است .

در حقیقت قدموس، اسم خدای فنیقی قدموس ا‌ست.

آب و هوا : تابستان معتدل و زمستان سرد و کوهستانی.

ثناء