نصب یک تابلو 170 متر در بزرگراه حرستا

دمشق – سانا

انجمن توسعه ای ندی امروز به مناسبت روز جهانی داوطلب یک تابلو بانوراما با عنوان /کشورم همیشه قشنگ/ با طول 170 متر و ارتفاع 170 سانتی متر در بزرگراه حرستا را نصب کرد.

رئیس انجمن ندی در همین باره توضیح داد: کشیدن این تابلو توسط سه هنرمند انجام شد و یک سال طول کشید.

وی افزود: به منظور تاکید بر اینکه سوریه از ویرانی برخواست،  این مکان برای نصب تابلو انتخاب شده است.