دستگیری 13 فلسطینی در مناطق مختلف در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

بامداد امروز نیروهای اشغالگر صهیونیستی 13 فلسطینی را در مناطق مختلف در کرانه باختری  بازداشت کرد.

خبرگزاری فلسطینی “معا” گفت: نیروهای اشغالگر صهیونیستی حمله به خانه های فلسطینی ها در مناطق “رام الله”، “طولکرم”، “بیت لحم” و قلقیلیه یورش بردند، و اقدام به تفتیش این خانه ها کردند، و 13 فلسطینی را بازداشت نمودند.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی همچنان به ظلم تاریخی خود علیه فلسطینیان از طریق یورش به منازل آنها و تفتیش این منازل و تنگ تر کردن حلقه محاصره این ملت، ادامه می دهد.