مسموميت 5 نفر  در طرطوس بر اثر مصرف قارچ

طرطوس -سانا

5 نفر که براثر مصرف قارچ‌های سمی مسموم شده‌ بودند به بيمارستان الباسل در طرطوس منتقل شده‌اند.

دکتر اسكندر عمار مدير بيمارستان الباسل  گفت و گو با سانا گفت: 5 نفر براثر مصرف قارچ‌های سمی مسموم شده‌اند که برای درمان به بيمارستان طرطوس منتقل شده‌اند.

 

ثناء