رژیم اشغالگر 522 دونوم از اراضی فلسطینیان در جنوب بیت لحم را مصادره کرد

قدس اشغالی – سانا

نیروهای رژیم اشغالگر 522 دونوم از اراضی فلسطینیان در جنوب بیت لحم در کرانه باختری را مصادره کردند.

خبرگزاری فلسطینی معا اعلام کرد: نیروهای رژیم اشغالگر با هدف گسترش یک واحد شهرک نشینی اراضی فلسطینیان را مصادره کردند.

غیاث/م.خ/ثناء