رئیس جمهور دکتر بشار اسد با هیات اعضای دبیرخانه عمومی اتحادیه خبرنگاران عربی دیدار و گفتگو کرد

رئیس جمهور دکتر بشار اسد با هیات اعضای دبیرخانه عمومی اتحادیه خبرنگاران عربی دیدار و گفتگو کرد