رئیس جمهور دکتر بشار اسد برخی از وزیران کابینه را تغییر داد

دمشق – سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد با صدور دستور شماره 360 سال 2018 برخی  وزیران  کابینه را تغییر داده است.

طبق دستور رئیس جمهور مهندس حسين عرنوس به عنوان وزیر منابع آبی، دکتر عاطف نداف به عنوان وزیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده، سرلشگر محمد خالد الرحمون به عنوان وزیر کشور، مهندس محمد رامی رضوان مرتينی به عنوان وزیر گردشگری، عماد موفق العزب به عنوان وزیر آموزش و پرورش، دکتر بسام بشير إبراهيم  به عنوان وزیر آموزش عالی،   مهندس سهيل محمد عبد اللطيف به عنوان وزیر مشاغل عمومی و مسکن، مهندس إياد محمد الخطيب به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری، مهندس محمد معن زين العابدين جذبه به عنوان وزیر صنعت منصوب شدند.

غياث/م.خ