دستگیری 47فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

امروز نیروهای اشغالگر اسرائیلی 47 فلسطینی در مناطقی در کرانه باخری بازداشتند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” منتشر کرد که نیروهای اشغالگر هنگام عملیات یورش و تفتیش خانه ها در شهرک های “یطا” و “بیت امر” در الخلیل و قدس اشغالی، 47 فلسطینی بازداشت کردند.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر به طور متداوم اقدامات تحریک آمیز خود را در فلسطین ادامه می دهد.