تحت نظارت رئیس جمهور بشار الاسد..حلقی پروژه های صنعتی به قیمت 520 ملیون لیر در لاذقیه افتتاح کرد

لاذقیه-سانا
تحت نظارت رئیس جمهور بشار الاسد و به مناسبت 44 سالگرد جنبش اصلاحی، دیروز رئیس دولت دکتر وائل حلقی تعدادی از پروژه های صنعتی به قیمت 520 ملیون لیر در لاذقیه افتتاح کرد.

H1

این پروژه ها که افتتاح شده؛ شامل ساختمان های اداری متعلق به  موسسه دخانیات به قیمت 204 ملیون لیر سوری وساختمان شعبۀ منطقۀ ساحلی که شامل دفاتر اداری و سرمایه گذاری ها، انبارها، فروشگاه ها و هتل به قیمت 316 ملیون لیر سوری هستند.

H3

حلقی اشاره کرد که روز دوشنبه اولین بار مرکبات به روسیه صادر می شود. وبطور متوسط 120 کانتینر در هر ماه تا آخر ماه آوریل آینده وبمقدار کلی 25 هزار تن به اضافه مقادیر از میوه وسبزیجات. واین بر اساس توافق نامه جلسات کمیتۀ عالی مشترک بین سوریه وروسیه می باشد.

شاهد أيضاً

نخست وزیر حلقی از تعدادی از پمپ بنزین ها ، نانوایی ها و مؤسسه های دولتی بازدید و بعضی صاحبان پمپ بنزین و راننده های اتوبوس نقل عمومی را جریمه کرد

دمشق – سانا نخست وزیر حلقی از تعدادی از پمپ بنزین ها ، نانوایی ها …