زخمی شدن 6 شهروند در هجوم های تروریستی بر دمشق و ریف آن

دمشق-سانا

منبع در پلیس به خبرنگاری سانا گفت که تروریست ها 2 بمب هاون را بمباران کردند که یکی بر خانه در منطقۀ مسکونی دویلعه سقوط کرد و نتیجۀ آن مادر و فرزندان وی ویک دختر دیگر زخمی شدند و بمب دیگر بر خانه نزدیک برج الروس در منطقۀ القصاع سقوط کرد و نتیجۀ آن زخمی شدن صاحب خانه و خسارت مادی در مکان وارد شد.

منبع اشاره کرد که یک زن توسط گلولۀ تیرانداز در ورودی شمالی شهر دمشق کشته شد.

منبع افزود که بمب هاون بر ساختمان مسکونی در خیابان فارس خوری در منطقۀ عباسیین سقوط کرد ودر نتیجۀ آن خسارت مادی در خانه ها و خودروها وارد شد.

همچنین یک کودک در هجوم تروریستی با استفاده از بمب هاون بر منطقۀ کباس درریف دمشق زخمی شد.

مجروح شدن یک شهروند با قطعات گلولۀ انفجاری که توسط تروریست ها کاشته شد در شهرک قاره در منطقۀ قلمون.

منبع به خبرنگار سانا گفت که یک کشاورز از شهرک قاره با قطعات گلولۀ انفجاری که توسط تروریست ها کاشته شده زخمی شد.

ارتش به شهرک قاره و مزرعه های آن امن و امان را بازگشت و کامل تروریست ها که سال بیش در این منطقه موجود بودند را به هلاکت رساند.

همچنین خسارت مادی در املاک عمومی و خصوصی در هجوم تروریستی با استفاده از بمب های هاون بر شهرک جرمانا وارد شد.

شاهد أيضاً

اولین سفر قطار حامل غلات از بندر طرطوس به سیلوهای سبینه در ریف دمشق