رئیس جمهور دکتر بشار اسد به یک هیات پارلمانی اردنی : روابط بین کشورها باید بر منافع و آرزوهای ملت ها مبتنی باشد

دمشق – سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد با هیاتی اردنی که به دمشق سفر کرده اند دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد امروز با یک هیات پارلمانی اردنی به ریاست عبد الکریم الدغمی دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت دیدارهای هیات های پارلمانی گفت: این دیدارها نشانگر مواضع واقعی مردمی و قطب نمای روابط بین کشورهاست.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد همچنین به نقش نمایندگان پارلمانی در آگاه سازی ملت عربی نسبت به واقعیت جنگ اشاره کرد و بیان کرد: این جنگ تنها وابسته به کشور سوریه  نیست بلکه نبرد طولانی با هدف از بین بردن هویت انسان عربی است.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد تاکید کرد که پایبندی مردم و ارتش عربی سوریه به هویت قومی خود یکی از عوامل اصلی پایداری خود است.

در این دیدار بر اهمیت فعالسازی روابط دوجانبه در تمام زمینه ها که به نفع دو ملت برادر است، تاکید شده است.

اعضای هیات تاکید کردند که مردم اردن همواره در کنار ملت سوریه طی جنگ تروریستی علیه آن ایستاده اند زیرا سوریه خط اول دفاع از کل منطقه عربی به شمار می رود.

اعضای هیات ادامه دادند: پیروزی سوریه در این جنگ، پیروزی همه کشورهای عربی در برابر  پروژه های غربی است که ثبات و امنیت آنها را هدف قرار می دهند.

آنان با اشاره به ایستادن ملت سوریه در کنار مقامات و ارتش خود و موفقیت در شکست دادن توطئه های خارجی تاکید کردند که  سوریه همیشه صدای ملت های عرب و قلب تبنده عروبت بوده و خواهد ماند.

نیرمین/غیاث/محمد