برگزاری کنسرت موسیقی در مرکز فرهنگی  طرطوس

طرطوس-سانا

دیشب، گروه ” رواد الاصاله ” کنسرت موسیقی با عنوان / شب وطن  / در مرکز فرهنگی طرطوس برگزار کرد.

مدیر گزوه موسیقی  « غیاث کابر » به سانا گفت:  این کنسرت شامل گروه از  آهنگ ها از میراث مختلف استان ها  است..

خواننده  «انور الصبح » به سانا گفت: من در این کنسرت موسیقی شرکت کردم تا درود به قهرمانان ارتش جمهوری عربی سوریه بفرستم.

ثناء