بانک مرکزی: دلار به 79ر190 لیر سوریه برای بانک ها و به 05ر191لیر سوریه برای مؤسسه های صرافی

دمشق- سانا

بانک مرکزی سوریه قیمت صرف دلار در مقابل لیر سوریه، 79ر190 لیر را برای بانک ها به عنوان قیمت متوسط و 05ر191 لیر را برای مؤسسه های صرافی به عنوان قیمت متوسط تعیین کرد.

بانک مرکزی هم نرخ دلار در مقابل لیر سوریه 09ر191 را برای اهداف تجاری و غیر تجاری و رساندن پیامهای شخصی تعیین کرد.

قیمت یورو در مقابل لیر سوریه 97ر237 لیر برای بانک ها، 30ر238 لیر برای مؤسسه های صرافی، 77ر237 لیر برای اهداف تجاری و غیر تجاری و رساندن پیامهای شخصی تعیین شد.

شاهد أيضاً

دیدار سفیر میا با سوری های مقیم سلطنت عمان

مسقط-سانا دکتر ادریس میا سفیر سوریه در سلطنت عمان تاکید کرد که دفاع از حاکمیت، …