زخمی شدن 15 فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر در کرانه باختری

قدس اشغالی – سانا

درپی تجاوز نیروهای رژیم اشغالگر به فلسینیان در جنوب نابلس در کرانه باختری 15 فلسطینی زخمی و ده ها فلسطینی دیگر دچار حالت خفگی شدند.

خبرگزاری فلسطینی معا در همین باره اعلام کرد: نیروهای رژیم اشغالگر به سمت صد ها فلسطینی در روستای عویرف در جنوب نابلس تیر اندازی کردند که درپی آن 15 فلسطینی مجروح و ده ها فلسطینی دیگر دچار حالت خفگی شدند.