ایرانیان: راه اندازی سایت سانا به زبان شیرین فارسی اهمیت بسیاری دارد

تهران- سانا

خبرنگاران واساتید ونخبگان ایرانی راه اندازی سایت فارسی خبرگزاری رسمی سوریه “سانا” بر اهمیت این گام تاکید کردند، بطورکه فضای جدید بیش قشرهای مختلف جامعۀ ایرانی برای اطلاع بر رویدادها وتحولات روزانه سوریه وروشن کردن افکار عمومی در ایران باز می کند، واثرات مثبت وموثر در ملت ارجمند ایران خواهد داشت.

اقای “بور صحت” رئیس بخش اخبار اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران “ارنا” در بیانیه به خبرنگار سانا در تهران گفت: این خدمت خبری مجال بیش قشرهای مختلف جامعه ایرانی برای اطلاع بر آخرین تحولات سوریه وروشنگری افکار عمومی در ایران باز می کند.

اقای “صحت” افزود:سایت فارسی “سانا” بر رسانه های ایرانی اثر بزرگی خواهد داشت، که می توانند به سادگی از اخبار سوریه به زبان فارسی بدون نیاز به هدر وقت برای ترجمه استفاده کنند.

خبرگزاری “ارنا” خبر افتتاح سایت فارسی “سانا” بر سایت خود به عنوان( سانا خدمت خبری به زبان فارسی راه اندازی می کند) درج کرد.

دکتر”حسن اسدی” استاد دانشگاه های ایرانی در بیانیه مشابه:خوشحالی وقدر دانی از راه اندازی سایت فارسی “سانا” خاطر نشان کرد وگفت: این یک گام بسیار مهم محسوب می شود، که توانستم بسیار از اخبار در مدت کوتاه بخوانم با اینکه به زبان عربی تسلط کامل دارم، اما سایت فارسی سانا راه رسیدن خواننده ایرانی به اخبار وتحولات اخیر سوریه واقعی آسانتر می کند. وافزود: سایت فارسی بسیار اهمیت دارد چون که افکار عمومی ایرانیان درباره سوریه روشن می کند،واین نشان دهندۀ علاقۀ مسوولین خبرگزاری” سانا” برای رساندن اطلاعات واخبار دقیق سوریه، کشور ایستادگی ومقاومت به فارسی زبانان می باشد.

از سوی دیگر “سمیه باقی” خبرنگار خبرگزاری “مهر” بر اهمیت افتتاح سایت فارسی سانا تاکید کرد، که روشن کردن افکار عمومی ایرانی درباره تحولات واقعی سوریه ومنطقه در سایۀ حمله ظالمانه رسانه ای که بر علیه سوریه اخبار غیر صحیح ودور از حقیقت منتشر می کنند، کمک می کند.

از سوی دیگر استاد دانشگاه دکتر”مسعود امانی” که اخبار سوریه را دنبال می کند، گفت: افتتاح سایت فارسی “سانا” اهمیت خاصی برای جامعه ایرانی دارد چون خواندن اخبار وتحولات سوریه از منبع اصلی بدون نیاز به ترجمه آسانتر می کند، واین گام بسیار مهم محسوب می شود چون که به اطلاعات دقیق از خبرگزاری رسمی معتبر مانند “سانا” دریافت می کنیم.

“حیدر معمور” خبرنگار خبرگزاری تسنیم خوشحالی خود از افتتاح سایت فارسی “سانا” ابراز کرد، وبر اهمیت بزرگی این گام موثر تاکید کرد ،که دنبال کردن اخبار وتحولات واقعی سوریه آسانتر وبه درک دقیق آن را کمک می کند.

“مختار حداد” خبرنگار وسردبیر روزنامه الوفاق ومدیر روابط عمومی وبین المللی در موسسه رسانه ای وفرهنگی ایران گفت: افتتاح سایت فارسی “سانا” اهمیت بزرگی در روابط فرهنگی ورسانه ای بین تهران ودمشق دارد، وبه ارتباط رسانه ای بین دو کشور ،و اهمیت دادن سوریه وخبرگزاری سانا به خواننده ایرانی که لحظه به لحظه اخبار کشور برادر سوریه پیگیری می کند، دلالت می کند .

اقای “حداد” تاکید کرد: سوریه خط اول مقاومت و مقابله با تروریست وتندروی کور که حمایت شده ازطرف ایالات متحده امریکا ورژیم صهیونیستی ومزدوارن بین المللی اش ، محسوب می شود.

شایان به ذکر است که خبرگزاری “سانا” در دوم ماه جاری خدمت خبری به زبان های فارس وعبری در سایت انترنیتی خود را علاوه بر زبان های عربی، فرانسوی، انگلیسی، ترکی، چینی، اسپانیایی، اضافه کرد.