دایره المعارف آثار باستانی سوریه در پاسخ به جنگ در معرض سوریه منتشر شد

دمشق-سانا

دكتر محمود حمود مدير آثار باستانی ريف دمشق تآکید کرد که جلد اول از دایره المعارف آثار باستانی سوریه منتشر شد واین دایره المعارف در پاسخ به جنگ که در معرض سوریه از چهار سال در نظر گرفته میشود.

حمود بیان کرد درمصاحبه با خبرنگار”سانا” که میراث سوریه هویت جهانی دارد ولذا حمایت این میراث نه فقط بر عهده حکومت ومردم سوریه ، بلکه مسئولیت کل جهان متمدن وسازمان های بین المللی می باشد.

وی اضافه کرد که این دایره المعارف شامل صدها از اماکن باستانی که با حرف الف شروع می کند وقدمت آنها به دوره های مختلف برمیگردد وبا استفاده از روش های علمی وتخصصی، وتصاویر ونقشه های مختلف نمایش داده می شود که به خواننده برای فهم حقیقت تمدن کشور خود وسهم این کشور در ساختمان تمدن بشری کمک میکند.

محمود بیان کرد که جلد اول از این دایره المعارف به کمک گروهی از محققان دانشگاهی سوریه وکارشناسان متخصص درتاریخ و باستان قدیمی با مشارکت محققان عربی از کشورهای عراق، أردن، لبنان وفلسطين و همچنین بر قرار ارتباط با محققان خارجی که قبلاً در ماموریت اکتشافی داخل سوریه کار میکردند، تکمیل شد.