منبع نظامی: گروهای از ارتش، عده ای از تروریست ها را در وادی مران و شمال ده شریفه در ریف تدمر و نزدیک ساختمان الناحیه در تلبیسه در ریف حمص به هلاکت رساندند، و خودروی تروریست ها در ده الفرحانیه در ریف حماه را منهدم کردند.

شاهد أيضاً

بازگشایی جاده داریا – المعضمیه با مشارکت دبیرخانه توسعه سوریه و فعالان اهلی و اقتصادی

حومه دمشق – سانا با مشارکت دبیرخانه توسعه سوریه و فعالان اهلی و اقتصادی امروز …