زخمی شدن 2 شهروند در هجوم تروریستی بر شهرک جرمانا

ریف دمشق-سانا
مجروح شدن 4 شهروند در هجوم تروریستی با استفاده از بمب هاون بر شهرک جرمانا در ریف دمشق.

یک منبع در پلیس به خبرنگار سانا گفت که بمب هاون بر خیابان مدرسه ها در شهرک جرمانا سقوط کرد و نتیجۀ آن زخمی شدن 4 شهروند که یکی از آنها زن بود و نیز خسارت مادی در خودروها وارد شد.

شاهد أيضاً

مصدوم شدن 4 نفر در سقوط خمپاره ها بر شهرک جرمانا

ریف دمشق- سانا گروه های تروریستی با شلیک 2 گلوله خمپاره ، مناطق مسکونی در …