جعفری :مصوبه های به خصوص حقوق بشر در سوریه توسط کشورهای حامی تروریست ارائه شد

نيويورك-سانا

بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل از چشم پوشیدن جامعه بین الملل از وقائع سوریه و اصرار کورانه برای ارائه دادن مصوبه های سیاسی ویک جانبه زیر عنوان حمایت از حقوق انسان سوری ، ابراز تآسف کرد.

جعفری در سخنرانی خود در جلسه کمیته سوم سازمان ملل برای طرح عربستانی قطری در خصوص حقوق بشر در سوریه اشاره کرد که سوریه وملت آن از چهار سال از تروریست رنج می برد و قطعنامه های بین الملل در این خصوص مفید برای حل بحران سوریه نبود .

جعفری اضافه کرد :حمایت قطر از تروریست به حد فاجعه می رسد و بعضی ها کمک دون قید و شرط به تروریستها و تکفیرها کردند و سوریه طی چهار سال مرتبا به سازمان حقوق بشر اطلاع می داد .

وی اضافه که سوریه مکررا از انتشار تروریست تکفیری در منطقه و جهان هشدار داد