ریاست روحانی مسلمانان یکتاپرستی (دروزی ها) از تحریک فرقه ای هشدار داد

السویداء-سانا

ریاست روحانی مسلمانان یکتاپرستی (دروزی ها) از همه شهروندان دعوت کرد تا به دنبال “تحریک فرقه ای” نباشند چون رژیم صهیونیستی همیشه سعی می کند آن را در جامعه سوریه ای استحکام کند.

به گزارش سانا ریاست روحانی در بیانیه ای تأکید کرد که اهالی کوه الشیخ جزو از اهالی کشور هستند و آنها با ارتش سوریه در برابر گروه های تروریستی و تکفیری می ایستند.

ریاست روحانی اشاره کرد که اهالی روستاهای کوه الشیخ با فداکاری های خود، عمق وابستگی خود به سرزمین سوریه را ثابت کردند.

ریاست روحانی در پایان پیام های تسلیت را به خانواده های شهیدان ارائه کرد.