مصادره صدها دونم زمین در کرانه باختری توسط رژیم اشغالگر

قدس اشغالی – سانا

نیروهای رژیم اشغالگر صبح امروز 19 فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری را بازداشت و خانه یک فلسطینی در قدس اشغالی را منهدم کردند.

خبرگزاری فلسطینی وفا اعلام کرد: نیروهای رژیم اشغالگر ضمن یورش به مناطق مختلف کرانه باختری 19 فلسطینی را بازداشت کردند.

بولدوزرهای رژیم اشغالگر نیز به تخریب خانه یک خانواده فلسطینی در محله بیت حنین در قدس اشغالی اقدام کردند.

خبرگزاری فلسطینی وفا نیز از مصادره 356  دونم از اراضی فلسطینیان در نردیکی روستای خاه مکحول در کرانه باختری خبر داد.