ولید المعلم استوارنامه های سفیران جدید چین و کوبا را تحویل گرفت

دمشق – سانا

امروز ولید المعلم وزیر امورخارجه کشورمان به صورت جداگانه با فونغ بياو سفیر جدید جمهوری خلق چین و ميغيل بورتو بارغا سفير جمهوری کوبا در دمشق دیدار و گفتگو کرد.

ولید المعلم در دیدار با فونغ بياو استوارنامه وی به عنوان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری خلق چین در جمهوری عربی سوریه را تحویل گرفت.

وزیر امورخارجه کشورمان نيز در دیدار ميغيل بورتو بارغا  استوارنامه وی به عنوان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری كوبا در جمهوری عربی سوریه را تحویل گرفت.

دراین دیدار ها روابط دوجانبه و راه های تقویت همکاری در همه زمینه ها که به نفع ملت سوریه و ملت های دو کشور دوست است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

غیاث