بازدید هیات رسانه ای سوریه  از پارک نظامی پاتریوت در مسکو

مسکو -سانا

هیات رسانه ای سوریه  از پارک نظامی پاتریوت  وابسته به وزارت دفاع روسیه در مسکو بازدید کرد و با ألكسندر بوتشانتسيف مدیر پارک پاتریوت دیدار کرد.