کشف موزاییک در ریف غربی حما

حما-سانا

اداره کل آثارباستانی شهر حما از کشف موزائیک در روستای “الخرایب” در منطقه “سلحب” واقع در غرب شهر حما را خبر داد، گفتنی است که قدمت این تابلو به سال 412 برمی گردد.

“عبد القادر فرزات” رئیس اداره کل اثارباستانی وموزه ها در شهر حما به خبرنگار سانا گفت: یک شهروند از روستای الخرایب قسمت هایی از یک تابلو موزائیک پیدا کرد وبه مقامات ذیربط خبرداد، واین مقامات فورا عملیات حفاری را شروع کرد واین تابلو کشف شد.

وی یاد کرد: این موازییک شامل نقوش واشکال هندسی ونوشته های لاتینی است.

فرزات افزود: موضع کشف تابلوهای موزائیک عبارتست از زمین یک کلیسا متعلق به قرن پنجم  میلادی است.

نور