عــاجــل خبرنگار سانا: واحدهای ارتش حمله گسترده ای گروه های ترویستی حمایت شده از سوی ترکیه علیه شهرک نیرب خنثی وگروه های تروریستی مهاجم نابود وخودروها وزره پوش های آن ها را منهدم می کنند

رئیس جمهور دکتر بشار اسد دستور احداث اداره کل بیمارستان ملی حمص را صادر کردند

دمشق-سانا

رئیس جمهور کشورمان دکتر بشار اسد دستور شماره /340/ سال 2018 متعلق به احداث اداره کل بهداشتی و آموزش پزشکی تحت عنوان “اداره کل بیمارستان ملی حمص” را صادر کردند.

راما