رئیس جمهور دکتر بشار اسد لایحه بودجه سال 2019 کل کشور را تقدیم پارلمان کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد لایحه بودجه سال 2019 میلادی کل کشور را تقدیم پارلمان کرد.

شایان به ذکر است که شورای وزیران کشورمان لایجه بودجه سال مالی 2019 را مورد بحث و بررسی قرار داد.

3882 میلیارد لیر برای هزینه های جاری و هزینه های سرمایه گذاری در لایحه بودجه سال 2019 در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه سال 2018 افزایشی 695 میلیارد لیر داشته است.