نخست وزیر چک: حاکمیت امنیت و ثبات در سوریه به نفع اروپا است

براگ – سانا

آندره بابیش، نخست وزیر جمهوری چک تاکید کرد که حاکمیت امنیت و ثبات در سوریه به نفع اروپا است تا مهاجرین و پناهجویان بتوانند به کشور خود برگردانند.

بابیش در مصاحبه با تلویزیون چکی گفت که کشورهای اروپایی برای بازگشت امنیت و ثبات به سوریه تلاش نکردند و از آنها خواست با روسیه همکاری کنند.

نخست وزیر جمهوری چک تأکید کرد که بزرگترین دشمن کشورش، تروریسم و ​​گروه های افراطی است.