معلم به هیات های شرکت کننده در نشست های شواری صلح جهانی: به هیچ کس اجازه دخالت در امور داخلی مان نخواهیم داد

دمشق-سانا

معاون نخست وزیر وزیر امور خارجه ومقیمان خارج کشورمان ولید معلم امروز با هیآت های شرکت کننده در نشست های کمیته اجرایی شورای صلح جهانی واتحادیه جهانی دیموکراسی جوانان دیدار وتحولات سویه ومنطقه ای وتلاش های مبذول شده به هدف خاتمه دادن به بحران کنونی را مورد بحث وبررسی قرار داد.

معلم تقدیر خود نسبت به تصمیم کمیته در مورد برگزاری اجلاس سالیانه خود در دمشق به منظور اعلام همبستگی با ملت مقاوم سوریه ابراز وخاطرنشان کرد: از 7 سال پیش سوریه در معرض توطئه گری جهانی که وجود و وحدت اراضی وملردم خود هدف قرار می دهد قرار گرفته بود واین توطئه واقعا توطئه خونین هست چراکه تعداد قربانیان اعم از شهید ومجروح به هزار نفر رسیده ومنجر به تخریب زیربنایی اقتصاد ملی وهدف قرار دادن ارتش عربی سوریه که به عنوان سپهر مقاوم در مقابله با رژیم صهیونیستی وسلطه طلبی غربی تلقی می گردد شده بود.

معلم افزود: از 7 سال پیش وما در در جریان یک جنگ واقعی علیه تروریسم قرار داشتیم وامروز ما موفقیت های مقدماتی آن را علیرغم تمام تلاش های غربی وآمریکایی به هدف تطویل زمان بحران برای چند سال دیگر لمس می کنیم

معلم اشاره کرد: علیرغم امضای توافق نامه ایجاد منطقه عاری از تسلیحات به طول 15 تارسیده به 20 کیلومتر  درادلب توسط روسای جمهور روسیه وترکیه اما هنوز تروریست ها همراه تسلیحات سنگین شان در این منطقه حضور دارند واین نشانگر عدم تمایل ترکیه به ایفای به تعهدات خود هست لذا شهر ادلب هنوز تحت تسلط ترویسم حمایت شده از طرف ترکیه وکشورهای غرب قرار دارد.

معلم افزود: آمریکا در شرق سوریه ائتلاف موسوم به “ائتلاف بین المللی” ایجاد کرده وتا الان هزاران قربانی از مردم غیرنظامی سوریه گرفته است چونکه آمریکا با تمام چیزهای که در سوریه هست می جنگند جز گروهک تروریستی “داعش” بلکه برعکس با تمام وقاحت از آن گروهک حمایت می کند ودارد اعتنایی خاصی به خرج می دهد. وتمام مصیبت ها وبلاهایی که بر سر استان رقه سوریه طی دو سال گذشته وارد شده دلیلی دیگر بر آن محسوب می شود لذا امروز حمایت آمریکا از گروهگ تروریستی داعش بار دیگر به این گروهک تروریستی جان داده وتوانست به مرز سوریه وعراق برسد.

رئیس دیپلماسی سوریه گفت:آمریکا تحت بهانه های حمایت از مردم کرد سوریه پایگاه های هوایی ونظامی در شمال سوریه تاسیس کرده است وهمچنین یک پایگاه نظامی در منطقه تنف واقع جنوب سوریه به هدف حمایت ونظارت بر مسئله تجدید قوای فراریان گروهک تروریستی داعش وفعال سازی مجدد آن ها به منظور مقابله با ارتش عربی سوریه ایجاد کرده بود. لذا آن ها به دنبال تطویل بحران در سوریه اند.

معلم تاکید کرد که ارتش عربی سوریه ومتحدانش دارند با گروهک تروریستی “داعش وجبهه النصره” وبقیه گروه های تروریستی حاضر در خاک سوریه به طور جدی مبارزه می کنند.

معلم خاطرنشان کرد: سوریه مجدانه به دنبال ایجاد راه حل سیاسی برای بحران هست ودر تمام نشست های بین المللی که در ژنو وسوچی وآستانه برگزار شد شرکت نمود

معلم اضافه کرد فرستاده ویژه بین الملل به سوریه استفان دیمستورا به دنبال تشکیل دو لایحه متضمن اسامی نمایندگان جامعه مردمی بود وتلاش کرد اسامی آن ها در کمیته ی که متشکل از 50 اسم است جا بدهد. یعنی خودش (دیمستورا) وسازمان بین الملل را در مقام دولت سوریه قرار داده امریست که سوریه رد کرد وگفتیم که قانون اساسی مسئله ملی وحاکمیتی است ومی بایست چشم اندازهای مردم سوریه بدون دخالت خارجی برآورد کند.

معلم تاکید کرد که تصمیم در مورد ایجاد راه حل سیاسی برای بحران تصمیم سوری سوریه باید باشد وبه هیچ کشی اجازه دخالت در امور ملی خودمان نخواهیم داد. وی تصریح کرد که نشست چهارجانبه که دو روز پیش در آنکارا منعقد شده هدفش تحت الشعاع قراردادن مسئله سوریه بود.

ت.م