سه رمان تخیلی در کتاب (خروج از غار) اثر نویسنده صلاح المعاطی

دمشق-سانا

کتاب (خروج از غار) توسط نویسنده مصری دکتر “صلاح المعاطی” نوشته شده است.

این کتاب شامل سه رمان علمی کوتاه است، نویسنده واقعیت و خیال را در ضمن یک سبک جالب و زبان نزدیک به مردم درهم می آمیزد.

گفتنی است که دکتر المعاطی عضو اتحادیه نویسندگان مصر و باشگاه داستان و انجمن نویسندگان ادبیات علمی تخیلی خیال‌پردازی در دمشق است.

نویسنده حدود 30 کتاب از جمله رمان، داستان کوتاه، تئاترنامه مثل “این سیاره را نجات دهید” و “خانواده آقای شماره یک” و “سیاره بهشت”را منتشر کرد.

راما