برای قدردانی فداکاری های ارتش سوریه, معلمی از السویداء یک مجسمه برای سرباز عربی سوریه ای طراحی کرد

السویداء-سانا

برای قدردانی ارتش سوریه در دفاع از افتخار و شرافت و عزت سوریه در برابر تروریسم، معلم سوری به نام میسون العربید یک مجسمه به شکل سرباز سوری به ارتفاع 170 سانتیمتر طراحی کرده است.

خانم العربید به خبرنگار سانا نشان داد که این کار که چهار روز طول کشید،  عبارت است از یک مجسمه برای سرباز سربلند. در یک دست پرچم سوریه  و در دست دیگر، سلاح خود را می برد. در شانه او نیز شعار میهن شرف اخلاص نوشته است.

العربید افزود: در طراحی این مجسمه رنگ های هولوگرافی استفاده می شود و آن را در مدرسه شهید زیدان زیدان به منظور یادآوری کودکان به فداکاری های ارتش ملی سوریه نشان کرده است.