مهندس ” ابو عدنان” وبازگشت به سوی طبیعت

حمص – سانا

ابو عدنان رفاه ولذت های زندگی ودستگاه های ارتباطات نو را ترک کرده، وبه سوی روستای خود  واقع در ریف حمص شرقی  بهدف گذارندن بقیه عمرش به دوری از شلوغی وهیاهویی شهر بازگشت.

ابو عدنان مهندس کشاورزی 48 سال دارد به نشریه گوناگون سانا گفت:که وی از زندگی شهر خسته شد و بهدف بدست اوردن ارامش ،تصمیم گرفت به سوی روستای خود برگردد ، وی اشاره کرد که خانه کوچک اش  با استفاده از ابزارهای قدیمی وخصوصا ظرف های گلی وسفالی، بازسای کرد.

 

4444444441

مهندس کشاورزی اضافه کرد: دوتا ماده  گاو  وتعداد مرغ  برای تامین نیازهای خانواده خریدم.

سرانجام ابو عدنان گفت:ادم می تواند به هر نوع از انواع زندگی عادت بکند، فقط ارادت قوی داشته باشد.