موزه علوم مدرسه ای بروژه برای نگهداری حافظه انسان در سوریه

موزه علوم مدرسه ای که زیر نظر وزارت آموزش وپرورش قرار دارد، برای تقدیم اطلاعات  به نسل های آینده به مستندسازی ونگهداری تاریخ مدارس دمشق می پردازد.

632-305x203

این موزه از سال 2007  با ارائه دستۀ گلان ازحیوانات مومیایی شده در یک طبقه کامل از موزه ، اما طبقه دوم برای ابزارهای علوم فیزیکی وشیمی وسمعی بصری وزمین شناسی وغیره اختصاص داده ، شروع شد.

 374-305x203

هنرمند سوری “موفق مخول” استاد هنر وسرپرست موزه به سانا گفت: هدف اصلی  از ارائه چنین خدمات از طرف موزه علوم مدرسۀ این است که ایجاد موزه مرتبط با حافظه ملی وتاریخ نو سوریه می باشد، و” سفر عقل” به این موزه را نام دادیم.

 460-305x203

“مخول” اشاره کرد که این موزه یک بنیاد برای تشکیل  موزۀ ملی بزرگ محسوب می شود، که به پرورش کودک سوری از طریق فرهنگ ارتباط با وطن به طرز غیر مستقیم وبا استفاده از حافظه بصری ومشاهدات حسی می پردازد، به هدف کاشتن امید در روح کودکان ونوجوانان وداشتن ذخیره لازم از موروث تمدن برای ساختن عقل ومعرفت با تکیه به ذخیره بصری وحافظه کودکی می باشد.

723-305x203