گروه ها از ارتش و نیروهای مسلح بزرگترین مواضع تروریست ها را در ریف حماه منهدم کردند و بسیاری از تروریست ها در ادلب و درعا را کشتند 

استان ها-سانا

دیروز گروهی از ارتش و نیروهای مسلح عده ای از تروریست ها را در حیله و کغر نجد و کفر شلایا و کورین در ریف ادلب به هلاکت رسانند,و گروهی دیگر از آرتش ده ها از تروریست ها را در روستای شوره در اطراف ریف دمشق از بین برد و نیز بسیاری از تروریستها را در برخی از منطقه های ریف حمص با دستارتش سوریه به هلاکت رسیدند.و مواضع تروريست ها را در وادی جزل در شرق حقل الشاعر مورد حمله قرار دادند.