ارتش سوریه بر میدان گازی «الشاعر» در ریف حمص کاملا مسلط شد و فرمانده یکی از بزرگترین گروهای تروریستی در منطقه جنوبی را به هلاکت رساندند

شهرستان ها-سانا

یگانه های از ارتش سوریه بر میدان گازی «الشاعر» وتپه های اطراف آن در ریف حمص کاملا مسلط شدند و شماری از تروریست های داعش را از بین بردند.

در همین زمینه، یگانه های از ارتش سوریه تعدادی از تروریست ها را در روستاهای ریف حمص به هلاکت رساندند و مهمات آنان را از بین بردند.

یک منبع نظامی به سانا گفت که یگانه های از ارتش سوریه تعدادی از تروریست ها را در حوش الطالب و الغنطو در تلبیسه و در روستای الزاره در الرستن و ام الصهریج در ریف حمص شرقی به هلاکت رساندند.

شماری از تروریست های جبهه النصره در ریف دمشق از بین رفتند

یک منبع نظامی به سانا گفت که یگانه های از ارتش سوریه تعدادی از تروریست ها را در ریف دمشق به هلاکت رساندند. این منبع افزود که برخی تروریست ها از کشورهای خارجی مانند لبنان و سودان بودند.

در زملکا نیز، یگانه های از ارتش سوریه تعدادی از تروریست ها را به هلاکت رساندند و مهمات آنان را از بین بردند.

فرمانده یکی از بزرگترین گروهای تروریستی در منطقه جنوبی از بین رفت

در درعا و ریف آن، یگانه های از ارتش سوریه تعدادی از تروریست ها را به هلاکت رساندند و مهمات آنان را از بین بردند.

یک منبع نظامی به سانا گفت که یگانه های از ارتش سوریه، “خالد الصبح” فرمانده یکی از بزرگترین گروهای تروریستی در منطقه جنوبی را به هلاکت رساندند.

ارتش سوریه انبارهای اسلحه تابع به جبهه النصره را در ریف ادلب از بین برد

یگانه های از ارتش سوریه تعدادی از تروریست ها را در معره النعمان و نحلیا و سراقب و الرامی در ریف ادلب به هلاکت رساندند و  انبارهای تابع به جبهه النصره و اسلحه ها را از بین بردند.

 

 

 

 

همچنین در این درگیری، تپه‌های اطراف این میدان گازی نیز از دست تکفیری‌ها خارج شد.

هفته گذشته تروریست‌های داعش توانسته بودند به سه چاه اصلی این منطقه مسلط شوند.

شاهد أيضاً

فرماندهی کل ارتش از آزادسازی فرودگاه نظامی ابوالضهور خبر داد

دمشق – سانا فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه امروز با صدور بیانه ای …