شهادت یک نفر غیر نظامی در پی انفجار یک مین ارضی از بقایای تروریست های “راعش” در ریف شرقی حسکه

حسکه-سانا

یک نفر غیر نظامی بر اثر انفجار یک مین ارضی از بقایای تروریست های “داعش” در ریف شرقی “الحسکه” شهید شد.

خبرنگار سانا در الحسکه اعلام کرد که یک مین ارضی از بقایای تروریست های “داعش” در هنگام شخم زدن یک زمین در روستای “الحمر” واقع در ریف شرقی “الحسکه “زیر یک خودروی کشاورزی منفجر شد، موجب شهادت یک نفر و جراحت یک دیگر شد.

گفتنی است که گروه های تروریستی “داعش” و “جبهه النصره” اقدام به کارگذاشتن مین های ارضی و بسته های منفجره در  در اراضی کشاورزی و منازل شهروندان، می کردند.

نور/راما