المعلم به بیزلی: دولت سوریه به بازگشت آوارگان اهمیت می دهد

دمشق-سانا

“ولید المعلم” وزیر امور خارجه سوریه با “دیوید بیزلی” مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد و هیات همراه او دیدار کرد.

دو طرف روابط همکاری میان دمشق و برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد و راه های تقویت آن به قصد بهبود اوضاع انسانی و تامین نیازهای شهروندان سوریه آسیب دیده از جنگ تروریستی علیه سوریه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

وزیر امور خارجه سوریه با تاکید بر اهمیت بازگرداندن آواره شدگان سوریه، گزارشی از کوشش های دولت سوریه و تسهیلات سازمان های بین المللی از جمله برنامه جهانی غذا به قصد کاهش اوضاع سخت شهروندان سوریه به ویژه پس از بهبود اوضاع امنیتی و شروع روند بازگشت آوارگان سوریه به کشور خود بعد از پیروزهای ارتش عربی سوریه بر تروریسم در تعدادی از مناطق کشور، ارائه داد.

وزیر قدردانی سوریه را از تلاش های برنامه جهانی غذا در زمینه انسانی ابراز کرد و گفت: دولت سوریه برای تحکیم همکاری با برنامه جهانی غذا بدون توجه به گرایش های سیاسی آماده است.

به نوبه خود، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا از دولت سوریه به خاطر همکاری با برنامه جهانی غذا به قصد ارسال کمک های انسانی به نیازمندان، تشکر کرد و از جامعه بین المللی خواستار کمک به افراد ملت سوریه آسیب دیده بر اثر جنگ شد.

بیزلی تاکید کرد که برنامه جهانی غذا برای افزایش تمویل فعالیاتش در سوریه از هیچ تلاشی دریغ نمی کند، و از روابط میان دولت سوریه و برنامه غذا در مقابله با چالش های حاضر در سرزمین سوریه قدردانی کرد.

محمد/راما