شهادت یک فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای رژیم اشغالگر در کرانه باختری

قدس اشغالی – سانا

خبرگزاری های فلسطین از شهادت یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای رژیم اشغالگر در شهر الخلیل در کرانه باختری خبر دادند.

یک فلسطینی دیگر به ضرب گلوله نیروهای رژیم اشغالگر زخمی شد.

نیروهای رژیم اشغالگر با شلیک بمب های گاز سه فلسطینی را دچار خفگی کردند.

خبرگزاری فلسطینی معا اعلام کرد: نیروهای رژیم اشغالگر گلوله ها و بمب های گاز سمی را به سمت تعدادی از جوانان فلسطینی در شرق نوار شلیک کردند که درپی آن یک جوان فلسطینی مجروح و سه فلسطینی دچار خفگی شدند.

نیروهای رژیم اشغالگر نیز 10 فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری را بازداشت کردند.