بازداشت 7 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی -سانا

نیروهای رژیم اشغالگر صبح امروز 7 فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری را بازداشت کردند.

خبرنگار سانا گفت : نیروهای رژیم اشغالگر 3 فلسطینی در منطقه وادی الجوز در قدس اشغالی و چهار فلسطینی دیگر  طولکرم و نابلس و البیره را بازداشت کردند.

 

ث/غ/م خ