افزایش قیمت نفت در پی کاهش ذخایر آمریکا

توکیو – سانا

قیمت نفت در واکنش به آماری که کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا را نشان داد افزایش یافت.

به نقل از رویترز، بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 25 سنت افزایش یافت و به 72.17 دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت برنت 0.3 درصد در معاملات روز جاری افزایش یافت و به 81.67 دلار در هر بشکه رسید.