افتتاح دو گالری های هنری در حلب

حلب -سانا

 

ث/غ/ م خ