تحویل بیش از 32 هزار کتاب به مؤسسه عمومی چاپ و انتشار کتب درسی الحسکه

الحسكه – سانا

مؤسسه عمومی چاپ و انتشار کتب درسی استان الحسکه 32 هزار و 500 کتاب را تحویل گرفت.

این کتاب ها از طریق هوایی به فرودگاه شهر القامشلی ارسال شده است.

مدیر شعبه الحسکه مؤسسه عمومی چاپ و انتشار کتب درسی بیان کرد: 32 هزار و 500 کتاب درسی به حسکه ارسال شد تا مجموع کل کتاب های درسی که در سال تحصیلی کنونی به حسکه ارسال شد بالغ بر 977 هزار کتاب درسی است.